I Svenska Belysningssällskapet möter Du 500 likasinnade. Alla intresserade av ljus, belysning och arkitektur.

Svenska Belysningssällskapet har ca 500 medlemmar, bland dem finns arkitekter, inredare, tillverkare, el- och belysningskonsulter, läkare, optiker och skyddsingenjörer.

Som medlem i Svenska Belysningssällskapet får du information och blir bjuden till möten, föredrag och debatter om aktuella ämnen liksom studiebesök på intressanta projekt. Genom ditt medlemskap är du välkommen att delta även i arrangemang och möten hos Syd- och Västsvenska Belysningssällskapet till medlemspris.

I ditt medlemskap ingår en rabatterad prenumeration av tidningen Ljuskultur, som utkommer med 6 nummer per år.

Ljuskultur är en facktidskrift som informerar och inspirerar alla som yrkesmässigt sysslar med belysning. Våra läsare är el- och belysningskonsulter, arkitekter, inredare, elinstallatörer och brukare samt fabrikanter. Ljuskultur visar nya belysningsanläggningar, ny teknik och ljusets samspel med arkitektur. Tidningen presenterar också ny forskning och produktnyheter.


Medlemsavgift inkluderar sex nummer av tidningen Ljuskultur: Medlemskap pris 507 kr/år

Medlemsavgift studerande, pensionär och arbetslösa, där inkluderar sex nummer av tidningen Ljuskultur: Medlemskap pris 284 kr/år

Klicka här för att bli medlem!

I ditt medlemskap i Svenska
Belysningssällskapet ingår en
prenumeration av tidn-
ingen Ljuskultur