Svenska Belysningssällskapet är en ideell förening som arbetar för kunskap, kreativitet och utveckling inom belysningsområdet samt för att öka insikten om ljusets betydelse för den totala miljön.

Vi arrangerar och bjuder in till möten, föredrag och debatter om aktuella ämnen liksom studiebesök på intressanta projekt. Vi är en av arrangörerna för den årligen återkommande tävlingen Svenska Ljuspriset. Som medlem i Svenska Belysningssällskapet får du också delta i arrangemang hos våra systersällskap, Sydsvenska och Västsvenska, till medlemspris.

Vi har drygt 500 medlemmar. Bland oss finns arkitekter, inredare, tillverkare, el- och belysningskonsulter, läkare, optiker och skyddsingenjörer. Som medlem får du också tidningen Ljuskultur 6 gånger per år.

Belysningssällskap finns också i Malmö och Göteborg. Som medlem i Svenska Belysningsällskapet får du deltar i våra systersällskapens arrangemang till medlemspris!

Sydljus - Sydsvenska Belysningssällskapet


Västsvenska Belysningssällskapet

de övriga nordiska länderna Belysningssällskapen i Norden.

 • Kontaktuppgifter


  Svenska Belysningssällskapet
  Box 12653

  Besöksadress:
  Klara Norra Kyrkogata 31 plan 3
  112 93 STOCKHOLM

  Telefon: 08-566 36 700
  Fax: 08-667 34 91