Om tävlingen

Svenska Ljuspriset är en årlig tävling arrangerad av de tre belysningssällskapen: Sydsvenska, Västsvenska och Svenska Belysningssällskapet tillsammans med tidningen Ljuskultur. Tävlingen syftar till att uppmärksamma den höga nivån av ljusplanering i Sverige. Juryn bedömer visibilitet, estetik, funktion, teknik och miljö, samt projektens komplexitet, som bedöms lika när det gäller både små och stora projekt, belysningsidé, genomförande och det slutliga utfallet.

Juryn gör sin första gallring bland insända bidrag och begär i steg 2 in en mera omfattande beskrivning på de tävlingsbidrag som ska tävla vidare. De fyra projekt som juryn finner mest intressanta nomineras till finalen. Läs mera om juryns arbete.

Tävlingen har under årens lopp blivit alltmer prestigefylld. De medverkande i projekten kan dra mycket nytta av tävlingen genom att använda utmärkelsen i sin marknadsföring. Tävlingsarrangörerna marknadsför tävlingsresultatet, speciellt vinnarprojektet, genom bearbetning av den svenska pressen, vilket under de senaste åren resulterat i stor uppmärksamhet i media. Vinnarprojektet tävlar också vidare om Nordiska Ljuspriset, som delas ut vartannat år.