Om tävlingen

Svenska Ljuspriset är en årlig tävling arrangerad av de tre belysningssällskapen: Sydsvenska, Västsvenska och Svenska Belysningssällskapet tillsammans med tidningen Ljuskultur. Tävlingen syftar till att uppmärksamma den höga nivån av ljusplanering i Sverige. Juryn bedömer såväl visuella, estetiska, funktionella, tekniska, som driftsekonomiska aspekter och vill lyfta fram projekt eller delar av projekt som har intressanta kvaliteter vad gäller tekniska lösningar, gestaltning, brukaraspekter eller driftsekonomi. Läs om juryns arbete

Juryn gör sin första gallring bland insända bidrag och begär i steg 2 in en mera omfattande beskrivning på de tävlingsbidrag som ska tävla vidare. De fyra projekt som juryn finner mest intressanta nomineras till finalen.

Tävlingen har under årens lopp blivit alltmer prestigefylld. De medverkande i projekten kan dra mycket nytta av tävlingen genom att använda utmärkelsen i sin marknadsföring. Tävlingsarrangörerna marknadsför tävlingsresultatet, speciellt vinnarprojektet, genom bearbetning av den svenska pressen, vilket under de senaste åren resulterat i stor uppmärksamhet i media. Vinnarprojektet tävlar också vidare om Nordiska Ljuspriset, som delas ut vartannat år.