Svenska Belysningssällskapet inbjuder till

en ny typ av ljusupplevelse i forskningsprojektet ”Smart Ljus – ljussättning av mörka utomhusmiljöer / GC-vägar”

tullinge_DSC6389 red

Tid: 6/3 2018 från 18.00
Plats: GC väg 200 m från Tullinge station

I projektet utgår vi från våra ögons och vår hjärnas förmåga att adaptera till ljus och mörker.  Under den mörka delen av året upplevs belysningen på många GC vägar som ett kompakt mörker precis vid sidan av miljön närmast vägen. Många upplever en sådan miljö som otrygg och skrämmande.

Tesen i forskningsprojektet är att om vi kombinerar de befintliga stolparmaturerna på GC vägarna med ett svagt riktat ljus i närområdet kan vi sänka vägbelysningen och den totala energiåtgången men ändå skapa en känsla av ökad trygghet och upplevd ljusmängd. Du som är intresserad av den här typen av belysningsfrågor är välkommen att uppleva detta på plats och också ge synpunkter i en utvärdering.

Medverkande:
Loove Broms, lektor i interaktionsdesign, Konstfack
Lennart Högman, lektor i perceptionspsykologi, Stockholms Universitet
Thomas Dottman, belysningsansvarig, Botkyrka kommun
Anders Winell , ljusrådgivare, konsult

Forskningsprojektet är förlagt på Konstfack, Institutionen för design, inredningsarkitektur och visuell kommunikation.
Projektet finansieras av: Energimyndigheten.

Välkommen med din anmälan senast den 26 februari.

Studiebesöket är kostnadsfritt för Svenska Belysningssällskapets medlemmar.

Bli medlem i Svenska Belysningssällskapet!

Anmäl dig till mötet här: